Aktiviteiten

 • Taal- en
    alfabetiseringslessen
 • Sport-, toneel- en
    volksdanslessen
 • Seminars
 • Jongerenbijeenkomsten
 • Vrouwenactiviteiten
 • Culturele en
    recreatieve avonden
 • Voorlichtings- en
    themabijeenkomsten
 • Spreekuren
 • Belangenbehartiging en
    diverse vieringen